Advies en kennis over uw product

Door...

...voedingtechnische tips
U wilt een nieuwe grondstof voor de diervoedermarkt ontwikkelen? Dan wilt u natuurlijk weten waar u op moet letten. Zodat uw product daadwerkelijk een succes wordt. MorsVit helpt u hierbij. Door technische tips te geven op voedingsgebied.

...kennisoverdracht
Een nieuw product brengt nieuwe kennis met zich mee. Kennis waarover uw klanten/verkopers/ productmanagers moeten beschikken. MorsVit geeft training on the job. Ook biedt MorsVit hulp bij implementatie van diervoederwetgeving of kwaliteitssystemen: GMP+, TrusQ, safe-feed.

...hoofd en handen
Personele krapte of gebrek aan kennis kunnen er voor zorgen dat uw organisatie net niet op volle kracht draait. Ronald Mors kan u met hoofd en handen ondersteunen. Hij kan bijvoorbeeld tijdelijk bij u 'in dienst treden' om de ondersteuning te geven die nodig is om uw bedrijf optimaal te laten functioneren.

...reflectie
U heeft een idee bedacht voor bijvoorbeeld een nieuw soort grondstof in diervoeder. Belangrijk is dan om te weten hoe anderen over uw idee denken. Door te sparren komt u vaak tot grootse inzichten. Wat het product en de kansen in de markt ten goede komen. MorsVit kan optreden als externe expert. Of als toetssteen voor uw eigen organisatie.